Zpět na katalog
book
K. J. Erben, sbírka Kytice
František Skála

Záhořovo lože

V limitovaném nákladu 65 kusů

48 900,- Kč

V prodeji od 1.11.2017.

I zařičel Satan poslední své slovo:
„Uvrzte jeho v lože Záhořovo!“

Kniha postoupila ze širšího výběru a byla nominovaná na prestižní ocenění Fedrigoni Top Award 2016/2017.

Kniha byla oceněná v anketě Nejkrásnější české knihy roku 2017 cenou Vojtěcha Preissiga.

Výjimečné vydání básně Karla Jaromíra Erbena Záhořovo lože připravilo nakladatelství Teapot na podzim 2017 pro každého, kdo má cit pro dobrou poezii, nádherné obrazy a krásné knihy. Originální vydání edice s pěti suchými jehlami Františka Skály vychází v roce 2017, tedy 164 let po prvním vydání jediné autorovy básnické sbírky Kytice z pověstí národních. Naše bibliofilie je vydána v počtu pouhých 65 číslovaných a signovaných ručně vázaných výtisků.

Záhořovo lože je otloukánek Kytice: ač báseň vznikala dlouho, nepatří k nejznámějším číslům sbírky. Bývá na ni zapomínáno. Přitom v celku knihu má unikátní postavení, například je prosta ženských postav, navíc žánrově spíš než v Kytici obvyklé pověsti odpovídá legendě. Ta přitom nemohla být v Čechách neznámá, neboť příběh o hříšném raubířovi, na kterého jsou v pekle nachystána ukrutná muka, pojmenovaná jeho jménem, a který na toto zjištění reaguje přísným pokáním a vírou v Boží odpuštění, není ani v moderní české literatuře neznámý. Připomíná ho například Jan Drda ve svých Hrátkách s čertem. Sám Erben ke své básni (stejně jako k ostatním v Kytici) přičinil takové poznamenání:

Záhořovo lože

Pověst v Čechách, v Polště i v Lužici známá. České jméno Záhoř zastupuje v polské pověsti Madej a v lužické Lipskulijan. Obsah i směr té pověsti vykazuje původ její v počátek časů křesťanských.

„Nuže ať obejme pekelnou děvu.“

Letopiscové čeští dávají zprávu o jistém usmrcujícím stroji, železná panna nazvaném, jímžto šlechticové, kterých soud katu v ruce vydati nechtěl, pro zločiny své byli odpravováni. Taková železná panna stála také někdy v síni Bílé věže v Praze.

„Vznášejí se dvě holubice bílé.“

Každý kus našeho vydání je originál:
Stojí za ním originální koncept grafičky Johany Kratochvílové ze studia Signatura a ovšem precizní řemeslné (to jest ruční) zpracování knihy. Aby výsledek podepřel skutečnost, že jde o knihu, jež si zahrává s peklem, nese jeho otisk: pro obálku byl vytvořen originální cejch, jenž je do ní vypálen, a zároveň výtvarně obálku dotvářejí stopy rozhozených řeřavých uhlíků. Každý výtisk se tedy od ostatních liší a je naprostým unikátem.

O tvůrcích:
Odpovědný redaktor: Lukáš Novosad
Koncepce, typografie a výtvarná redakce Johana Kratochvílová, Studio signatura.cz
Roku 2017 vydává nakladatelství Teapot s. r. o. (www.tpot.cz) v Praze jako čtvrtý svazek edice Bonaventura v nákladu 65 číslovaných a signovaných výtisků.