FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Produktový design

Potřebujete dát svým produktům kvalitní a atraktivní design? Nemáte vlastní designéry? Náš kvalifikovaný designérský tým dodá Vašim produktům design, který repsektuje jednotlivá kritéria a aspekty, jež jsou na konkrétní produkt kladeny. Design pro nás znamená soubor vlastností, jež dodává výrobkům celkovou kvalitu, ve všech stránkách jeho fungování, ať už jde o jeho funkci, použitou technologii, vztah k uživateli, originalitu, ekonomické či ekologické aspekty a v neposlední řadě také jeho estetické vlastnosti.

Ergonomie

Ergonomie se zabývá vztahem mezi navrhovaným předmětem, prostředím, v němž je předmět používán a uživatelem tohoto předmětu. Je to tedy velmi důležitý aspekt, který zásadně ovlivňuje užitné vlastnosti navrhovaného objektu. Proto je ergonomie pro naše designéry jeden ze stěžejních bodů, od něhož se odvíjí i výsledný design produktu.

Prototyp

Nejlepší způsob jak odzkoušet Váš nový koncept či produkt je nepochybně tvorba prototypu, či modelu, na kterém si lze ujasnit veškeré tvarové, proporční, či konstrukčně technologické náležitosti. I ve světě digitálních vizualizací mají fyzické modely stále své odmyslitelné místo při každé kvalitní prezentaci. Náš tým Vám nabízí zabezpečení tvorby takovéhoto prototypu za využití těch nejmodernějších technologií v této oblasti. Naši odborníci mají k dispozici technologie jako je například Rapid prototyping, více-osé frézování apod. Pomocí těchto nástrojů lze velmi kvalitně a rychle zhmotnit Vaši vizi či koncept.

Prezentace

I sebelepší produkt se v dnešním, konkurencí nabitém, prostředí nemusí naplno prosadit bez kvalitní prezentace, která naplno, stručně a srozumitelně předvede kvality Vašeho výrobku. Prezentace je ten první moment, kdy se produkt představí veřejnosti, a proto je důležité, aby toto první seznámení s Vaším výrobkem bylo co nejpůsobivější a zanechalo dobrý dojem.